گمنامی با طعم شهرت

گمنام اگر در پی گمنامی بود هرگز گمنام نمیشد...او شهرت را خواست ...شهرت در کنار حوض کوثر

گمنام اگر در پی گمنامی بود هرگز گمنام نمیشد...او شهرت را خواست ...شهرت در کنار حوض کوثر

گمنامی با طعم شهرت

دنیا انگار قصد دارد که ما را بیازماید
رقیب میطلبد و انگار همه سینه سپر کرده ایم که بایستیم درمقابلش
و چه کودکانه گمان کردیم که چیزی هستیم در مقابل قدرت مافوق اراده ی او
و حال که زندگیم مسیر حق و حقیقت را یافته است,چه زیبا میفهمم که...الیس الله بکاف عبده...
من ملتهبم...اما حب تو در من خانه کرده است
پس ملت_حب_آنه به دنبالت می آیم
چون شک ندارم و من یتوکل علی الله فهو حسبه...
و این گونه التحابم آرام می شود...

آخرین مطالب
  • ۲۷ شهریور ۹۶ ، ۰۱:۱۶ دلم...
  • ۲۳ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۳۳ حرف...
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
  • ۱۰ شهریور ۹۵ ، ۱۳:۱۰ عشق!!!
آخرین نظرات
  • ۲۲ ارديبهشت ۹۷، ۱۴:۵۱ - حسین بوذرجمهری کجا؟ :/

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰۸:۵۶۰۵
آبان

خب داشت راه می افتاد ماهم به زور خودمون رو جا کردیم و نگاهمون به راننده بود که در رو ببنده و حرکت کنه اما انبوهی از جمعیت از در سلف بیرون اومدن و میخواستن سوار همین اتوبوس شوند که زودتر به کلاسشان برسند. راننده پشت سرهم جمله ی:برید جلو ایناهم سوار شند را تکرار می کرد تا این که یکی از دخترها صدایش را بالا برد و گفت :خب اقا درو ببند و برو دیگه😦

راننده یهو برگشت و گفت :خودت پایین بودی همینو میگفتی؟یهو دختر ساکت شد و گفت نه!و راننده به کار خودش ادامه داد....

پ.ن.1:گاهی اوقات باید از بالا نگاه کرد و تصمیم گرفت .

پ.ن.2:نگاه کردن از بالا گاهی خیلی سخت است و خلاف خواسته ات اما نگاه کن و خدا را درک کن که وقتی چیزی را با اصرار از او میخواهی او چگونه نگاه میکند و چگونه تصمیم میگیرد!

پس بدان در داده اش نعمت و نداده اش حکمت است ....

ملت- حب